SẢN PHẨM/3k
3k(Thái Lan)
Battery N100
Bình Rocket (Hàn Quốc/S.Korea)
Battery N100